Riki
Timo
Seta
Puntík
Bino / Bambino
AIDA
Frenkie
Beny / Teo