filter
druh
druh
zatvoriť
plemeno
plemeno
zatvoriť
útulok
útulok
zatvoriťvek
vek
zatvoriťpohlavie
pohlavie
zatvoriť
k deťom
na stráženie
do bytu
vyžaduje skúsenosť
ukáž

Slovenská aliancia ochrancov zvierat


Bratislava
Bradáčova 1
telefón:
web: www.saoz.sk
IČO: 42254850
DIČ:
účet: 2920861400/1100
o nás: Ciele SAOZ - Záchrana a ochrana spoločenských zvierat na Slovensku - Zmena zákonov v prospech zvierat v súčinnosti s politickými predstaviteľmi /projekt Zmena legislatívy/ - Zrušenie karanténnych staníc a dosiahnutie zákazu utrácania zdravých spoločenských zvierat /projekt Zmena legislatívy/ - Dosiahnutie prechodu Karanténnych staníc pod správu OZ, ktoré sa zodpovedne postavia k práci so zvieratami /projekt Otvorte srdce/ - Vytvorenie databázy ľudí, ochotných vziať zviera v núdzi, do dočasnej opatery /projekt Animal Angels/ - Zastrešenie OZ, pomoc OZ materiálne i finančne, pod dohľadom dozornej rady /projekt Pomoc OZ/ - Zefektívnenie práce v útulkoch v prospech zvierat - Šírenie osvety medzi obyvateľstvom v rámci ochrany a záchrany zvierat /projekt Zvieratá ľuďom/ - Ilegalizácia a postupná zákonná likvidácia nežiaduceho množenia spoločenských zvierat, eliminovanie množenia čistokrvných spoločenských zvierat bez PP /projekt Množitelia/ - Celoplošný kastračný program spoločenských zvierat / projekt Kastračný program/ - Sprehľadnenie financovania, darcovstva/informovaním na web stránke združenia/ - Vytvorenie zvieracej polície /projekt Zvieracia polícia/ - Vytvorenie zvieracej kliniky /projekt Zvieracia klinika/
Partneri:
   

O projekte


zistite viac o tomto projekte a oz ARIS

Zapojte sa


hľadáme dobrovoľníkov z celého Slovenska

Web widget


máte svoj web? pridajte si náš widget

Pre útulky


profesionálny systém pre útulky zadarmo

Inzercia


inzerciou u nás podporíte dobrú vec